Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" Том 17, №2, 2021

Back to issue

Features of intensive care of patients with diabetic ketoacidosis during the pandemic COVID-19

Authors: Галушко О.А.(1), Кучинська І.А.(1, 2), Бабак С.І.(3), Юрків В.В.(3), Антонюк Л.В.(2), Кушнір М.В.(2)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Універсальна клініка «Оберіг», м. Київ, Україна
(3) — КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У статті аналізуються механізми розвитку та клінічні прояви діабетичного кетоацидозу (ДКА), надано програму інтенсивної терапії, обговорюються перспективи застосування інфузійних засобів на основі ксилітолу в лікуванні ДКА. Автори надали власний досвід застосування розчину з 5% вмістом ксилітолу. Було показано, що застосування ксилітолу дозволяє позитивно впливати на різні ланки патологічного процесу — від усунення дегідратації до корекції порушень кислотно-лужного стану. Автори також обговорюють причини виникнення тяжкого кетоацидозу у хворих на COVID-19 та наводять власний досвід лікування 14 пацієнтів із ДКА на фоні COVID-19.

The article analyzes the mechanisms of development and clinical manifestations of diabetic ketoacidosis (DKA), presents an intensive care program, discusses the prospects for the use of infusions based on xylitol in the treatment of DKA. The authors presented their own experience of using a solution with a 5% xylitol. It was shown that the use of xylitol can have a positive effect on various parts of the pathological process — from the elimination of dehydration to the correction of acid-base disorders. The authors also discuss the causes of severe ketoacidosis in patients with COVID-19 and present their own experience in the treatment of 14 patients with DKA on the background of COVID-19.


Keywords

цукровий діабет; діабетичний кетоацидоз; COVID-19; інтенсивна терапія

diabetes mellitus; diabetic ketoacidosis; COVID-19; intensive care


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Karslioglu French E., Donihi A.C., Korytkowski M.T. Diabetic ketoacidosis and hyperosmolar hyperglycemic syndrome: review of acute decompensated diabetes in adult patients. BMJ. 2019, May 29. 365. l1114. doi: 10.1136/bmj.l1114.
2. Chaithongdi N., Subauste J.S., Koch C.A., Geraci S.A. Diagnosis and management of hyperglycemic emergencies. Review. Hormones. 2011. 10(4). 250-260.
3. Palmer B.F., Clegg D.J. Electrolyte and Acid-Base Disturbances in Patients with Diabetes Mellitus. N. Engl. J. Med. 2015. 373. 548-59. doi: 10.1056/ NEJMra1503102 pmid:26244308.
4. Шлапак І.П., Маньковський Б.М., Галушко О.А., Кондрацька І.М. Інфузійна терапія в практиці лікаря-ендокринолога. К., 2016. 294 с.
5. Halushko O., Loskutov O., Kuchynska I., Synytsyn M., Boliuk M. The main causes of the complicated course of COVID-19 in diabetic patients (review). Georgian Medical News. 2020. № 10(307). 114-120.
6. Маньковський Б.М., Галушко О.А. Чому хворі на цукровий діабет мають гірші результати в лікуванні COVID 19? (аналітичний огляд і практичні рекомендації). Здоров’я суспільства. 2020. Т. 9. № 2. 37-45.
7. Nyenwe E.A., Kitabchi A.E. The evolution of diabetic ketoacidosis: An update of its etiology, pathogenesis and management. Metabolism. 2016. 65. 507-521. doi: 10.1016/j.metabol.2015.12.007 pmid:26975543.
8. Chiasson J.L., Aris-Jilwan N., Bélanger R., Bertrand S., Beauregard H., Ekoé J.M., Fournier H., Havrankova J. Diagnosis and treatment of diabetic ketoacidosis and the hyperglycaemic hyperosmolar state. CMAJ. 2003, Apr 1. 168(7). 859-866.
9. Joint British Diabetes Societies Inpatient Care Group. The management of diabetic ketoacidosis in adults. 2nd edition. 2013. http://www. diabetologists-abcd.org.uk/JBDS/JBDS_IP_DKA_Adults_Revised.pdf.
10. American Diabetes Association. Diabetes Care in the Hospital: Standards of Medical Care in Diabetes-2019. Diabetes Care. 2019 Jan. 42(Suppl. 1). 173-181. doi: 10.2337/dc19-S015.
11. Кучинська І.А., Бондар М.В., Арешніков Д.Б., Шаповал С.С., Добуш Р.Д. Застосування принципів бриджинг-терапії при супутній гострій печінковій недостатності. Медицина неотложных состояний. 2016. № 3(74). 112-116.
12. Тронько Н.Д., Соколова Л.К., Рыбченко Ю.Б. Неотложные состояния в диабетологии: кетоацидотическая кома. Острые и неотложные состояния в практике врача. 2008. 4. 25-28.
13. Chua H.R., Schneider A., Bellomo R. Bicarbonate in diabetic ketoacidosis — a systematic review. Ann. Intensive Care. 2011. 1.23. doi: 10.1186/2110-5820-1-23 pmid:21906367.
14. Бокарев И.Н., Великов Б.К., Шубина О.И. Сахарный диабет. Руководство для врачей. М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2006. 400 с.

Back to issue