Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 16, №8, 2021

Back to issue

Modern approaches to the surgical treatment of varicocele in childhood

Authors: Вернігора Д.Г., Дігтяр В.А.
Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У структурі чоловічої інфертильності варикоцеле виявляється в 30–40 % випадків при первинному безплідді та в 80 % у пацієнтів із вторинним безпліддям. У віці до 10 років при скринінгу тільки в 1 % хлопчиків виявляють варикоцеле, а в пубертатному періоді ця цифра збільшується до 15–20 %. Показання до оперативного втручання в дитячому віці відрізняються від показань у дорослих. Так, у дітей варикоцеле III ступеня обов’язково повинно бути в комбінації з атрофією іпсилатерального яєчка понад 20 % порівняно з контралатеральним або в комбінації з болем. Оперативні методи лікування варикоцеле дуже різноманітні. Нині продовжуються дискусії про метод вибору перев’язки (лігації) внутрішньої сім’яної вени. Загальної згоди щодо техніки оперативного втручання немає. У світі налічується близько 100 різних методів перев’язки внутрішньої сім’яної вени, найпопулярніші з них — це ретроперитонеальний підхід за Palomo, трансінгвінальний доступ за Ivanissevich, субінгвінальна перев’язка за Marmar, емболізація судин та лапароскопічна супраінгвінальна перев’язка. Нині у дитячий хірургії немає золотого стандарту хірургічного лікування варикоцеле на відміну від дорослого віку, де мікрохірургічна субінгвінальна варикоцелектомія стала вже класичним методом оперативного втручання. Це обумовлено більш низьким процентом ускладнень порівняно з операціями high ligation. На противагу цьому низький доступ при субінгвінальній варикоцелектомії іноді може призвести до атрофії яєчка, через ушкодження тестикулярної артерії, яку важко візуалізувати під час оперативного втручання. В дитячому віці операція за Marmar ускладнена малими розмірами структур сім’яного канатика, що потребує пошуку нових методів інтраопераційної візуалізації судинних структур. У межах нашого дослідження було застосовано інтраопераційне контрастування лімфатичних судин шляхом інтратестикулярної ін’єкції 1% метиленового синього, для контрастування лімфатичних судин та опосередкованої візуалізації тестикулярної артерії, що дає змогу застосовувати субінгвінальну варикоцелектомію у підлітків з варикоцеле.

In the structure of male infertility, varicocele is being detected in 30–40 % cases of primary infertility, and in 80 % cases of secondary infertility. At the age of 10 years during the screening, only 1 % of boys have a varicocele, but in the pubertal period this figure increases to 15–20 %. Indications for surgery in childhood differ from those in adults, since grade III varicocele must be associated with ipsilateral testicular atrophy more than 20 % compared to contralateral, or combined with pain. Surgical methods of varicocele treatment are different. Discussions are ongoing regarding the choice of ligation of the internal spermatic vein. There is no general agreement on the technique of surgical intervention. There are about 100 different methods of internal spermatic vein ligation in the world, the most popular of which are the retroperitoneal approach according to Palomo, transinguinal access according to Ivanissevich, subinguinal ligation according to Marmar, vascular embolization and laparoscopic suprainguinal approach. Currently, there is no gold standard for surgical treatment of varicocele in pediatric surgery in contrast to adulthood, where microsurgical subinguinal varicocelectomy has already become a classic method of intervention. This is due to a lower complication rate compared to high ligation. Subinguinal varicocelectomy can sometimes lead to testicular atrophy due to damage to the testicular artery, which is difficult to visualize du­ring surgery. In childhood, Marmar operation is complicated by the small size of the spermatic cord structures, which requires the search for new methods of intraoperative visualization of vascular structures. In this article, intratesticular injection of 1% methylene blue was used for lymphatic vascular contrast and indirect visualization of the testicular artery, which allows for the use of subinguinal varicocelectomy in adolescents.


Keywords

варикоцеле; мікрохірургічна субінгвінальна варикоцелектомія; метиленовий синій; діти

varicocele; microsurgical subinguinal varicocelectomy; methyl blue; children


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Akbay E. The prevalence of varicocele and varicocele-related testicular atrophy in Turkish children and adolescents. BJU Int. 2000. 86. 490.
 2. Ahlberg N.E. Right and left gonadal veins. An anatomical and statistical. Stockh. 1966. 86. 490.
 3. Braedel H.U. A possible ontogenic etiology for idiopathic left varicocele. J. Urol. 1994. 151. 62.
 4. Shavakhabov S., Kadioglu A., Cayan S. Treatment of palpable varicocele in infertile men: a meta-analysis to define the best technique. J. Androl. 2009. 30. 30-40.
 5. Amela R.D., Dubin C.L. Varicocelectomy as therapy in male infertility. A study of 504 cases. J. Urol. 1975. 113. 640-646.
 6. Schwentner C. Optimizing the outcome of microsurgical subinguinal varicocelectomy using isosulfan bluea prospective randomized trial. J. Urol. 2006. 113. 640-646.
 7. Lee J. Varicoceles: The diagnostic dilemma. Journal of Andrology. 2008. 29. 143-146.
 8. Levinger U. Is varicocele prevalence increasing with age? Andrologia. 2007. 39. 77-80.
 9. Stavropoulos N.E. Varicocele in Schoolboys. Archives of Andrology. 2007. 48. 187-192.
 10. Palomo A. Radical cure of varicocele by a new technique: preliminary report. J. Urol. 1949. 48. 187-192.
 11. Dziallas P. Über die Klappenverhältnisse der Venae spermaticae des Menschen. Anat. Anz. 1949. 9757. 63.
 12. Rotker K. Recurrent varicocele. Asian J. Androl. 2016. 18. 229-233.
 13. Ivanissevich O. Left varicocele due to reflux: experience with 4470 operative cases in 42 years. J. Int. Coll. Surg. 1960. 34. 742-755.

Back to issue