Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Здоров`я дитини" Том 16, №8, 2021

Повернутися до номеру

Клінічний випадок маніфестації фульмінантного гепатиту у дитини з гепатолентикулярною дегенерацією

Автори: Несіна І.М., Крючко Т.О., Пода О.А., Коваленко Л.А., Павленко М.О.
Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Стаття присвячена детальному аналізу діагностичного пошуку при хворобі Вільсона у дитячому віці. Поліморфізм клінічної симптоматики призвів до різнобічного описання нозології та її маніфестації. Незважаючи на більше ніж столітній досвід з вивчення особливостей перебігу гепатолентикулярної дегенерації, на сучасному етапі діагностика, особливо у дітей, все ще залишається складним питанням. Згідно з літературними даними, немає симптомів, специфічних для цього захворювання, немає типової клінічної картини, що є причиною запізнілої діагностики даної патології у дітей. Чим раніше розпочато лікування, краще в доклінічній стадії, тим вища ефективність і сприятливіший прогноз. У статті узагальнено відомості щодо об’єктивних труднощів встановлення правильного діагнозу. У конкретному клінічному випадку, що наведений у статті, дебют гепатолентикулярної дегенерації відбувся у вигляді фульмінантного гепатиту з розвитком гострої печінкової недостатності, при якій цитоліз гепатоцитів призвів до вивільнення з них міді, яка і підвищила показники мікроелемента в крові. Окремо акцентовано увагу на симптоматиці, яка повинна насторожити практикуючого лікаря щодо хвороби Вільсона: наявність жовтяниці невстановленого генезу, кровоточивості ясен або множинних екхімозів на шкірі грудей і спини, своєрідних «смужок» (білих, що періодично змінюють забарвлення на червонувато-синюшне) на стегнах і в пахвових ділянках; гормональні порушення у вигляді аменореї або дисменореї у дівчаток, а також зниження інтелекту і зміни психіки у вигляді перепадів настрою або нападів агресії, проблем з успішністю в школі. Окрему увагу приділено ролі набряково-асцитичного синдрому за відсутності ознак портальної гіпертензії, що є патогномонічною ознакою дебюту абдомінальної форми гепатолентикулярної дегенерації, яка пов’язана з раннім порушенням функцій печінки.

The article presents a detailed analysis of the diagnostic search for Wilson’s disease in childhood. Polymorphism of clinical symptoms of the disease has led to various descriptions of this pathology and its manifestations. Despite more than a century of experience in studying the peculiarities of hepatolenticular degeneration, at the present stage the diagnosis of the disease, especially in children, remains a difficult issue. According to the literature data, there are no characteristic symptoms and typical clinical picture of this disease, which is the reason for the late diagnosis of this patho­logy in children. The earlier treatment is started, especially if at the preclinical stage, the higher is the efficacy and the more favorable the prognosis will be observed. The article summarizes information about the objective difficulties of proper diagnosis of this disease. In a specific clinical case presented in the article, the onset of hepatolenticular degeneration arose in the form of fulminant hepatitis with the development of acute liver failure, in which cytolysis of hepatocytes led to the release of copper that increased the content of the microelement in the blood. Particular attention should be paid to the symptoms that should alert the practitioner to Wilson’s disease, exactly such as the presence of jaundice of unknown origin, bleeding gums or multiple ecchymoses on the skin of the chest and back, a specific type of stripes (white, periodically changing color to reddish-blue) on thighs and axillary areas; hormonal di­sorders in the form of amenorrhea or dysmenorrhea in girls, as well as decreased intelligence and mental changes in the form of mood swings, or attacks of aggression, problems with school performance. Particular attention is paid to the role of an edema-ascites syndrome, in the absence of signs of portal hypertension, which is a pathognomonic sign of the onset of abdominal hepatolenticular degeneration, which is associated with early liver dysfunction.


Ключові слова

хвороба Вільсона — Коновалова; гепатолентикулярна дегенерація; фульмінантний гепатит; діагностика; діти

Wilson’s disease; hepatolenticular degeneration; fulminant hepatitis; diagnosis; children


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Socha P., Janczyk W. Wilson’s Disease in Children: A Position Paper by the Hepatology Committee of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. JPGN. 2018, Feb. 66. 2. https://doi.org/10.1097/MPG.0000000000001787; PMid: 29341979.
2. Ferenci P. Phenotype — genotype correlations in patients with Wilson’s disease. Division of Gastroenterology and Hepatology, Vienna, Austria. 2014. 1315. 1-5. doi: 10. 1111/nuas.12340.
3. European Association for Study of Liver; EASL Clinical Practice Guidelines: Wilson’s disease. J. Hepatol. 2012. 56. 671-85.
4 Moller L.B., Horn N., Joppesen T.D., Vissing J., Wibrand F., Jennum Р., Ott Р. Clinical presentation and mutations in Danish patients with Wilson Disease. European Journal Human Genetics. 2011. 19. 935-941. http://dx.doi.org/10.1038/ejhg.2011.80.
5. Hermann W. Classification and differential diagnosis of Wilson’s disease. Ann. Transl. Med. 2019. 7 (2). 63. https://doi.org/10.21037/atm.2019.02.07; PMid: 31179300; PMCid: PMC6531651.
6. Dziezyc-Jaworska K., Litwin T., Czlonkowska A. Clinical manifestations of Wilson disease in organs other than the liver and brain. Ann. Transl. Med. 2019. 7 (2). 62. https://doi.org/10.21037/atm.2019.03.30; PMid: 31179299; PMCid: PMC6531658.
7. Chang I.J., Hahn S.H. The genetics of Wilson disease. Handb. Clin. Neurol. 2017. 142. 19-34. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63625-6.00003-3; PMid: 28433102; PMCid: PMC5648646.
8. Czlonkowska A., Litwin T. Nature Reviews Disease Primers article: Wilson disease. Nature reviews. Disease Primers. 2018, Sep 6. 4 (1). 21. https://doi.org/10.1038/s41572-018-0018-3; PMid: 30190489; PMCid: PMC6416051.

Повернутися до номеру