Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 18, №7, 2022

Повернутися до номеру

Вплив йоги на серцево-судинні фактори ризику

Автори: Aayushee Rao, Sudhanshu Kacker, Neha Saboo
Department of Physiology, RUHS College of Medical Sciences, Jaipur, Rajasthan, India

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Від першої особи

Версія для друку


Резюме

Серцево-судинні захворювання — це група захворювань серця й кровоносних судин, включно з ішемічною хворобою серця, цереброваскулярною хворобою, хворобою периферичних артерій, тромбозом глибоких вен і емболією легеневої артерії. Найважливішими поведінковими факторами ризику серцево-судинних захворювань та інсульту є незбалансоване харчування, відсутність фізичної активності, куріння й зловживання алкоголем. Вплив поведінкових факторів ризику може проявлятися в кожної людини у вигляді підвищеного артеріального тиску, гіперглікемії, гіперліпідемії, надмірної маси тіла й ожиріння. Метою цього дослідження було провести науковий аналіз внеску йоги в лікування й профілактику серцево-судинних захворювань і пов’язаних з ними факторів ризику. Нами проведено широкий пошук в електронній базі даних PubMed/Medline. Встановлено, що ризик серцево-судинних захворювань можна зменшити, враховуючи декілька факторів ризику, наприклад посилення фізичної активності й використання релаксації для зменшення стресу, обидва з яких є елементами йоги. Оскільки йога стає все більш популярною формою фізичних вправ, вона може стати важливим заходом первинної і вторинної профілактики серцево-судинних захворювань. Результати свідчать, що регулярні фізичні вправи можуть знизити ризик смерті від серцево-судинних захворювань, і вони корисні, якщо їх включити до стратегій первинної і вторинної профілактики. У цьому огляді оцінювалася ефективність йоги в зниженні різних серцево-судинних факторів ризику (артеріальний тиск, маса тіла, індекс маси тіла, ліпідний профіль, рівень цукру в крові). Існують багатообіцяючі дані, що заняття йогою покращують стан серцево-судинної системи. Тривалість занять йогою сприятливо впливає на зниження ризику серцево-судинних захворювань. Численні дослідження використовували обмежену кількість вибірок, змінювали форми й тривалість занять йогою і пропускали інформацію про процеси, що стоять за змінами. Йога значною мірою може сприяти профілактиці й лікуванню серцево-судинних захворювань і пов’язаних з ними факторів ризику. Щоб ще краще зрозуміти численні можливі механізми впливу йоги, необхідні додаткові дослідження.

Cardiovascular diseases is a group of disorders of the heart and blood vessels, including coronary heart disease, cerebrovascular disease, rheumatic heart disease, peripheral artery disease, congenital heart di­sease, deep vein thrombosis, and pulmonary embolism. The most important behavioral risk factors for heart disease and stroke are poor diet, physical inactivity, smoking, and harmful alcohol use. The impact of behavioral risk factors may manifest in each individual as high blood pressure, hyperglycemia, hyperlipidemia, overweight, and obesity. The purpose of this study was to give a thorough scientific analysis of yoga’s contribution to the management and prevention of cardiovascular diseases and related risk factors. The records are collected from several databases. We performed an extensive search of the PubMed/Medline electronic database. However, it is believed that the risk of cardiovascular disease can be reduced by adjusting for several risk factors, such as increasing physical activity and using relaxation to reduce stress, both of which are elements of yoga. As yoga has become an increasingly popular form of exercise, it could be an important intervention for primary and secondary cardiovascular disease prevention. Evidence suggests that regular exercise can reduce the risk of death from cardiovascular disease, and it is beneficial when included in primary and secondary prevention strategies. This review assessed the effectiveness of yoga in reducing various cardiovascular risk factors (blood pressure, weight, body mass index, lipid profile, blood sugar). There is promising evidence that the practice of yoga improves cardiovascular health. Yoga practice length has a beneficial relationship with reducing the risk of сardiovascular diseases. Numerous studies used limited sample numbers, varied the forms and lengths of their yoga treatments, and omitted information on the processes behind change. The prevention and management of cardiovascular illnesses and associated risk factors, however, might be greatly aided by yoga. To even further understand the numerous possible mechanisms behind yoga’s effects, more research is necessary.


Ключові слова

серцево-судинні захворювання; фактори ризику серцево-судинних захворювань; цукровий діабет; йога

cardiovascular disease; cardiovascular disease risk factors; diabetes mellitus; yoga


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2017. http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare.
 2. Roth G.A., Johnson C., Abajobir A., Abd-Allah F., Abera S.F., Abyu G., Ahmed M. et al. Global, Regional, and National Burden of Cardiovascular Diseases for 10 Causes, 1990 to 2015. J. Am. Coll. Cardiol. 2017. 70(1). 1-25. doi: 10.1016/j.jacc.2017.04.052. 
 3. Centers for Disease Control and Prevention. Preventable deaths from heart disease & stroke. 2013 [cited 2018 Mar 27]. https://www.cdc.gov/vitalsigns/heart-disease-stroke .
 4. Weintraub W.S., Daniels S.R., Burke L.E., Franklin B.A., Goff D.C. Jr, Hayman L.L., Lloyd-Jones D. et al.; American Heart Association Advocacy Coordinating Committee; Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on the Kidney in Cardiovascular Disease; Council on Epidemiology and Prevention; Council on Cardiovascular Nursing; Council on Arteriosclerosis; Thrombosis and Vascular Biology; Council on Clinical Cardiology, and Stroke Council. Value of primordial and primary prevention for cardiovascular disease: a policy statement from the American Heart Association. Circulation. 2011. 124(8). 967-90. doi: 10.1161/CIR.0b013e3182285a81. 
 5. O’Keefe J.H., Carter M.D., Lavie C.J. Primary and secondary prevention of cardiovascular diseases: a practical evidence-based approach. Mayo Clin. Proc. 2009. 84(8). 741-57. doi: 10.1016/S0025-6196(11)60525-9. PMID: 19648392; PMCID: PMC2719528.
 6. Eckel R.H., Jakicic J.M., Ard J.D., de Jesus J.M., Houston Miller N., Hubbard V.S., Lee I.M. et al.; American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 2013 AHA/ACC guideline on lifestyle management to reduce cardiovascular risk: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014. 129 (25 Suppl. 2). S76-99. doi: 10.1161/01.cir.0000437740.48606.d1. 
 7. World Health Organization. Global recommendations for physical activity for health. http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599979_eng.pdf.
 8. India State-Level Disease Burden Initiative CVD Collaborators. The changing patterns of cardiovascular diseases and their risk factors in the states of India: the Global Burden of Disease Study 1990–2016. Lancet Glob Health. 2018. 6. e1339-e1351. DOI: 10.1016/S2214-109X(18)30407-8
 9. WHO. Global Health Estimates 2015: Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000e2015. Geneva: World Health Organization; 2016.
 10. Institute of Health Metrics and Evaluation. GBD Profile: India. http:// www.healthdata.org/sites/default/files/files/country_profiles/GBD/ihme_gbd_country_report_india.pdf.
 11. Patel V., Chatterji S., Chisholm D., Ebrahim S., Gopalakrishna G., Mathers C., Mohan V., Prabhakaran D., Ravindran R.D., Reddy K.S. Chronic diseases and injuries in India. Lancet. 2011. 377. 413-428. doi: 10.1016/ S0140-6736(10)61188-9.
 12. Report on Causes of Death in India 2001–2003. New Delhi, India: Office of the Registrar General of India; 2009.
 13. Yusuf S., Rangarajan S., Teo K., Islam S., Li W., Liu L., Bo J. et al.; PURE Investigators. Cardiovascular risk and events in 17 low-, middle-, and high-income countries. N. Engl. J. Med. 2014. 371(9). 818-27. doi: 10.1056/NEJMoa1311890. PMID: 25162888.
 14. Joshi P., Islam S., Pais P., Reddy S., Dorairaj P., Kazmi K., Pandey M.R. et al. Risk factors for early myocardial infarction in South Asians compared with individuals in other countries. JAMA. 2007. 297(3). 286-94. doi: 10.1001/jama.297.3.286. PMID: 17227980.
 15. Xavier D., Pais P., Devereaux P.J., Xie C., Prabhakaran D., Reddy K.S., Gupta R. et al.; CREATE registry investigators. Treatment and outcomes of acute coronary syndromes in India (CREATE): a prospective analysis of registry data. Lancet. 2008. 371(9622). 1435-42. doi: 10.1016/S0140-6736(08)60623-6. PMID: 18440425.
 16. Indian Council of Medical Research, Public Health Foundation of India, Institute for Health Metrics and Evaluation. GBD India compare data visualization. http://vizhub.healthdata.org/gbdcompare/india.
 17. Benjamin E.J., Virani S.S., Callaway C.W., Chamberlain A.M., Chang A.R., Cheng S., Chiuve S.E. et al.; American Heart Association Council on Epidemiology and Prevention Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart Disease and Stroke Statistics-2018 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2018. 137(12). e67-e492. doi: 10.1161/CIR.0000000000000558. 
 18. Kearney P.M., Whelton M., Reynolds K., Muntner P., Whelton P.K., He J. Global burden of hypertension: analysis of worldwide data. Lancet. 2005. 365(9455). 217-23. doi: 10.1016/S0140-6736(05)17741-1. PMID: 15652604.
 19. Danaei G., Finucane M.M., Lin J.K., Singh G.M., Paciorek C.J., Cowan M.J., Farzadfar F. et al.; Global Burden of Metabolic Risk Factors of Chronic Diseases Collaborating Group (Blood Pressure). National, regional, and global trends in systolic blood pressure since 1980: systematic analysis of health examination surveys and epidemiological studies with 786 country-years and 54 million participants. Lancet. 2011. 377(9765). 568-77. doi: 10.1016/S0140-6736(10)62036-3. 
 20. Gupta R., Guptha S., Sharma K.K., Gupta A., Deedwania P. Regional variations in cardiovascular risk factors in India: India heart watch. World J. Cardiol. 2012. 4(4). 112-20. doi: 10.4330/wjc.v4.i4.112. PMID: 22558490; PMCID: PMC3342579.
 21. Sun H., Saeedi P., Karuranga S., Pinkepank M., Ogurtsova K., Duncan B.B., Stein C. et al. IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045. Diabetes Res. Clin. Pract. 2022. 183. 109119. doi: 10.1016/j.diabres.2021.109119. 
 22. Anjana R.M., Pradeepa R., Deepa M., Datta M., Sudha V., Unnikrishnan R., Bhansali A. et al.; ICMR-INDIAB Collaborative Study Group. Prevalence of diabetes and prediabetes (impaired fasting glucose and/or impaired glucose tolerance) in urban and rural India: phase I results of the Indian Council of Medical Research-INdia DIABetes (ICMR-INDIAB) study. Diabetologia. 2011. 54(12). 3022-7. doi: 10.1007/s00125-011-2291-5. 
 23. Gupta R., Guptha S., Agrawal A., Kaul V., Gaur K., Gupta V.P. Secular trends in cholesterol lipoproteins and triglycerides and prevalence of dyslipidemias in an urban Indian population. Lipids Health Dis. 2008. 7. 40. doi: 10.1186/1476-511X-7-40. PMID: 18950504; PMCID: PMC2579290.
 24. Joshi S.R., Anjana R.M., Deepa M., Pradeepa R., Bhansali A., Dhandania V.K., Joshi P.P. et al.; ICMR-INDIAB Collaborative Study Group. Prevalence of dyslipidemia in urban and rural India: the ICMR-INDIAB study. PLoS One. 2014. 9(5). e96808. doi: 10.1371/journal.pone.0096808. PMID: 24817067; PMCID: PMC4016101.
 25. Olshansky S.J., Passaro D.J., Hershow R.C., Layden J., Carnes B.A., Brody J., Hayflick L. et al. A potential decline in life expectancy in the United States in the 21st century. N. Engl. J. Med. 2005. 352(11). 1138-45. doi: 10.1056/NEJMsr043743. PMID: 15784668.
 26. Tangalos E.G., Cota D., Fujioka K. Complex cardiometabolic risk factors: Impact, assessment, and emerging therapies. J. Am. Med. Dir. Assoc. 2006. 7 (Suppl.). 1-10. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2006.06.003.
 27. World Health Organization. Obesity — Preventing and managing the global epidemic. WHO technical report series 894. Geneva: WHO; 1999.
 28. World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific. The Asia-Pacific perspective: redefining obesity and its treatment. Sydney: Health Communications Australia, 2000. https://apps.who.int/iris/handle/10665/206936.
 29. Aronne L.J. Therapeutic options for modifying cardiometabolic risk factors. Am. J. Med. 2007. 120 (3 Suppl. 1). S26-34. doi: 10.1016/j.amjmed.2007.01.005. PMID: 17320519.
 30. Rexrode K.M., Carey V.J., Hennekens C.H., Walters E.E., Colditz G.A., Stampfer M.J., Willett W.C., Manson J.E. Abdominal adiposity and coronary heart disease in women. JAMA. 1998. 280(21). 1843-8. doi: 10.1001/jama.280.21.1843. PMID: 9846779.
 31. Gadde K.M., Allison D.B. Cannabinoid-1 receptor antagonist, rimonabant, for management of obesity and related risks. Circulation. 2006. 114(9). 974-84. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.105.596130. 
 32. Ahirwar R., Mondal P.R. Prevalence of obesity in India: A systematic review. Diabetes Metab. Syndr. 2019. 13(1). 318-321. doi: 10.1016/j.dsx.2018.08.032. 
 33. Maruthur N.M., Wang N.Y., Appel L.J. Lifestyle interventions reduce coronary heart disease risk: results from the PREMIER Trial. Circulation. 2009. 119(15). 2026-31. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.809491. 
 34. Hartley L., Dyakova M., Holmes J., Clarke A., Lee M.S., Ernst E., Rees K. Yoga for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst. Rev. 2014. (5). CD010072. doi: 10.1002/14651858.CD010072.pub2. PMID: 24825181.
 35. Rippe J.M., Angelopoulos T.J. Lifestyle strategies for cardiovascular risk reduction. Curr. Atheroscler. Rep. 2014. 16(10). 444. doi: 10.1007/s11883-014-0444-y. PMID: 25092580.
 36. Lloyd-Jones D.M., Leip E.P., Larson M.G., D’Agostino R.B., Beiser A., Wilson P.W., Wolf P.A., Levy D. Prediction of lifetime risk for cardiovascular disease by risk factor burden at 50 years of age. Circulation. 2006. 113(6). 791-8. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.105.548206. 
 37. Lloyd-Jones D.M., Hong Y., Labarthe D., Mozaffarian D., Appel L.J., Van Horn L., Greenlund K. et al.; American Heart Association Strategic Planning Task Force and Statistics Committee. Defining and setting national goals for cardiovascular health promotion and disease reduction: the American Heart Association’s strategic Impact Goal through 2020 and beyond. Circulation. 2010. 121(4). 586-613. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.109.192703. 
 38. Park S.H., Han K.S. Blood Pressure Response to Meditation and Yoga: A Systematic Review and Meta-Analysis. J. Altern. Complement. Med. 2017. 23(9). 685-695. doi: 10.1089/acm.2016.0234. 
 39. Cramer H., Lauche R., Haller H., Steckhan N., Michalsen A., Dobos G. Effects of yoga on cardiovascular disease risk factors: a syste–matic review and meta-analysis. Int. J. Cardiol. 2014. 173(2). 170-83. doi: 10.1016/j.ijcard.2014.02.017. Epub 2014 Feb 25. PMID: 24636547.
 40. Haider T., Sharma M., Branscum P. Yoga as an Alternative and Complimentary Therapy for Cardiovascular Disease: A Systematic Review. J. Evid. Based Complementary Altern. Med. 2017. 22(2). 310-316. doi: 10.1177/2156587215627390. 
 41. Cramer H. The Efficacy and Safety of Yoga in Managing Hypertension. Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes. 2016. 124(2). 65-70. doi: 10.1055/s-0035-1565062. 
 42. Yadav R., Yadav R.K., Sarvottam K., Netam R. Framingham Risk Score and Estimated 10-Year Cardiovascular Disease Risk Reduction by a Short-Term Yoga-Based Life-Style Intervention. J. Altern. Complement. Med. 2017. 23(9). 730-737. doi: 10.1089/acm.2016.0309. 
 43. Burt V.L., Whelton P., Roccella E.J., Brown C., Cutler J.A., Higgins M., Horan M.J., Labarthe D. Prevalence of hypertension in the US adult population. Results from the Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988–1991. Hypertension. 1995. 25(3). 305-13. doi: 10.1161/01.hyp.25.3.305. PMID: 7875754.
 44. Wolff M., Rogers K., Erdal B., Chalmers J.P., Sundquist K., Midlov P. Impact of a short home-based yoga programme on blood pressure in patients with hypertension: a randomized controlled trial in primary care. J. Hum. Hypertens. 2016. 30(10). 599-605. DOI:10.1038/jhh.2015.123.
 45. Yadav R., Yadav R.K., Khadgawat R., Mehta N. OS 28-06 beneficial effects of a 12-week yoga-based lifestyle intervention on cardio-metabolic risk factors and adipokines in subjects with prehypertension or hypertension. J. Hypertens. 2016. 34. e252. DOI:10.1097/01.hjh.0000500572.10167.f4.
 46. Saptharishi L., Soudarssanane M., Thiruselvakumar D., Navasakthi D., Mathanraj S., Karthigeyan M., Sahai A. Community-based Randomized Controlled Trial of Non-pharmacological Interventions in Prevention and Control of Hypertension among Young Adults. Indian J. Community Med. 2009. 34(4). 329-34. doi: 10.4103/0970-0218.58393. PMID: 20165628; PMCID: PMC2822195.
 47. Bhavanani A.B., Madanmohan, Sanjay Z., Basavaraddi I.V. Immediate cardiovascular effects of pranava pranayama in hypertensive patients. Indian J. Physiol. Pharmacol. 2012. 56(3). 273-8. PMID: 23734443.
 48. Vijayalakshmi P., Madanmohan, Bhavanani A.B., Patil A., Babu K. Modulation of stress induced by isometric handgrip test in hypertensive patients following yogic relaxation training. Indian J. Physiol. Pharmacol. 2004. 48(1). 59-64. PMID: 15270370.
 49. Bhavanani A.B., Madanmohan Sanjay Z. Immediate effect of sukha pranayama on cardiovascular variables in patients of hypertension. Int. J. Yoga Ther. 2011. (21). 73-76. PMID: 22398346
 50. Hagins M., Rundle A., Consedine N.S., Khalsa S.B. A randomized controlled trial comparing the effects of yoga with an active control on ambulatory blood pressure in individuals with prehypertension and stage 1 hypertension. J. Clin. Hypertens. (Greenwich). 2014. 16(1). 54-62. doi: 10.1111/jch.12244. 
 51. Hughes J.W., Fresco D.M., Myerscough R., van Dulmen M.H., Carlson L.E., Josephson R. Randomized controlled trial of mindfulness-based stress reduction for prehypertension. Psychosom. Med. 2013. 75(8). 721-8. doi: 10.1097/PSY.0b013e3182a3e4e5. PMID: 24127622; PMCID: PMC3834730.
 52. Selvamurthy W., Sridharan K., Ray U.S., Tiwary R.S., Hegde K.S., Radhakrishan U., Sinha K.C. A new physiological approach to control essential hypertension. Indian J. Physiol. Pharmacol. 1998. 42(2). 205-13. PMID: 10225047.
 53. Ross A., Thomas S. The health benefits of yoga and exercise: a review of comparison studies. J. Altern. Complement. Med. 2010. 16(1). 3-12. doi: 10.1089/acm.2009.0044. PMID: 20105062.
 54. Kiecolt-Glaser J.K., Christian L., Preston H., Houts C.R., Malarkey W.B., Emery C.F., Glaser R. Stress, inflammation, and yoga practice. Psychosom. Med. 2010. 72(2). 113-21. doi: 10.1097/PSY.0b013e3181cb9377. 
 55. Innes K.E., Vincent H.K. The influence of yoga-based programs on risk profiles in adults with type 2 diabetes mellitus: a systematic review. Evid. Based Complement. Alternat. Med. 2007. 4(4). 469-86. doi: 10.1093/ecam/nel103. PMID: 18227915; PMCID: PMC2176136.
 56. Rajbhoj P.H., Shete S.U., Verma A., Bhogal R.S. Effect of yoga module on pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines in industrial workers of lonavla: a randomized controlled trial. J. Clin. Diagn. Res. 2015. 9(2). CC01-5. doi: 10.7860/JCDR/2015/11426.5551. 
 57. Schmidt T., Wijga A., Von Zur Mühlen A., Brabant G., Wagner T.O. Changes in cardiovascular risk factors and hormones during a comprehensive residential three month kriya yoga training and vegetarian nutrition. Acta Physiol. Scand. Suppl. 1997. 640. 158-62. PMID: 9401632.
 58. Yadav R.K., Magan D., Mehta N., Sharma R., Mahapatra S.C. Efficacy of a short-term yoga-based lifestyle intervention in reducing stress and inflammation: preliminary results. J. Altern. Complement. Med. 2012. 18(7). 662-7. doi: 10.1089/acm.2011.0265. PMID: 22830969.
 59. Gupta U., Gupta Y., Jose D., Mani K., Jyotsna V.P., Sharma G., Tandon N. Effectiveness of Yoga-based Exercise Program Compared to Usual Care, in Improving HbA1c in Individuals with Type 2 Diabetes: A Randomized Control Trial. Int. J. Yoga. 2020. 13(3). 233-238. doi: 10.4103/ijoy.IJOY_33_20. 
 60. Saboo N., Kacker S., Rathore J. Correlation of Heart Rate Variability with Carotid Intima Media Thickness after 6 Month of Yoga Intervention in Prediabetics. Int. J. Yoga. 2021. 14(3). 198-205. doi: 10.4103/ijoy.ijoy_74_21. 
 61. Kacker S., Saboo N., Sharma S., Sorout J. Quasi Prospective Comparative Study on Effect of Yoga among Prediabetics on Progression of Cardiovascular Risk Factors. Int. J. Yoga. 2019. 12(2). 114-119. doi: 10.4103/ijoy.IJOY_49_18. PMID: 31143018; PMCID: PMC6521758.
 62. Yadav R., Yadav R.K., Khadgawat R., Pandey R.M., Upadhyay A.D., Mehta N. Randomized Controlled Trial of A 12-Week Yoga-Based (Including Diet) Lifestyle vs. Dietary Intervention on Cardio-Metabolic Risk Factors and Continuous Risk Score in Indian Adults with Metabolic Syndrome. Behav. Med. 2020. 46(1). 9-20. doi: 10.1080/08964289.2018.1538098. 
 63. Siu P.M., Yu A.P., Benzie I.F. et al. Effects of 1-year yoga on cardiovascular risk factors in middle-aged and older adults with metabolic syndrome: a randomized trial. Diabetol. Metab. Syndr. 2015. 7. 40. https://doi.org/10.1186/s13098-015-0034-3.
 64. Seo D.Y., Lee S., Figueroa A., Kim H.K., Baek Y.H., Kwak Y.S., Kim N. et al. Yoga training improves metabolic parameters in obese boys. Korean J. Physiol. Pharmacol. 2012. 16(3). 175-80. doi: 10.4196/kjpp.2012.16.3.175. 
 65. Hewett Z.L., Pumpa K.L., Smith C.A., Fahey P.P., Cheema B.S. Effect of a 16-week Bikram yoga program on heart rate variability and associated cardiovascular disease risk factors in stressed and sedentary adults: A randomized controlled trial. BMC Complement. Altern. Med. 2017. 17(1). 226. doi: 10.1186/s12906-017-1740-1. PMID: 28431533; PMCID: PMC5399826.
 66. Ornish D., Brown S.E., Scherwitz L.W., Billings J.H., Armstrong W.T., Ports T.A., McLanahan S.M. et al. Can lifestyle changes reverse coronary heart disease? The Lifestyle Heart Trial. Lancet. 1990. 336(8708). 129-33. doi: 10.1016/0140-6736(90)91656-u. PMID: 1973470.
 67. Innes K.E., Bourguignon C., Taylor A.G. Risk indices associa–ted with the insulin resistance syndrome, cardiovascular disease, and possible protection with yoga: a systematic review. J. Am. Board Fam. Pract. 2005. 18(6). 491-519. doi: 10.3122/jabfm.18.6.491. PMID: 16322413.

Повернутися до номеру