Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 13, №1, 2023

Повернутися до номеру

Результати одновиросткового ендопротезування колінного суглоба

Автори: Калашніков А.В., Літун Ю.М., Ставінський Ю.О.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Серед методів хірургічного лікування ранніх стадій медіального гонартрозу все частіше використовується одновиросткове ендопротезування колінного суглоба (ОЕКС). Збільшення кількості ОЕКС медіального відділу підтверджується даними різних національних реєстрів. Мета дослідження: вивчити функціональні результати ОЕКС та проаналізувати ускладнення на різних етапах післяопераційного періоду. Матеріали та методи. Вивчено результати оперативного лікування 29 пацієнтів у період з 2016 по 2021 р. Оцінку функції колінного суглоба та якості життя пацієнтів проводили з використанням шкал-опитувальників Knee Scoring System (KSS), Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC) до операції та через 3, 6, 9, 12, 18 міс. після її виконання. Оцінку функціонального стану пацієнтів за KSS та WOMAC вираховували у відсотках від максимально можливої суми балів за кожною шкалою. Результати. Поліпшення якості життя та функціонального стану зареєстровано в період від 3 до 18 міс., отримано поліпшення показників KSS (79,4 %, р = 0,03), WOMAC (27,1 %, р = 0,02) порівняно зі станом до оперативного втручання (32,3 та 73,6 % відповідно). Відзначена негативна кореляція між індексом маси тіла й функціональним результатом (R = –0,7; р = 0,03). У післяопераційному періоді виявлено ускладнення у 3 пацієнтів, з яких одному хворому виконано ревізійне оперативне втручання, а двом проводили консервативне лікування. Висновки. ОЕКС дозволяє досягти поліпшення якості життя та функціонального стану вже на ранніх термінах (від 3 до 18 місяців) після операції. Удосконалення операційної техніки, аналіз помилок та регулярне виконання хірургом операцій ОЕКС дозволять поліпшити результати та мінімізувати кількість ускладнень. Одновиросткове ендопротезування є операцією вибору для пацієнтів з ізольованим ураженням лише одного з відділів колінного суглоба, яка дозволяє зберегти досить високий рівень фізичної активності.

Background. Partial knee replacement (PKR) becomes a more and more frequent method among the other methods of surgical treatment of early stages of medial knee osteoarthritis. The relevance and increasing number of PKR are confirmed by data from various national registers. The purpose of the research was to study the early functional results of PKR and to analyze the complications at various stages of the postoperative period. The assessment of the patient’s functional state according to the KSS and WOMAC was calculated as a percentage of the maximum possible sum of points for each of the scales. Material and methods. The results of 29 PKR during the period from 2016 to 2021 were analyzed. Assessment of knee function and quality of life of patients was performed according to the questionnaires Knee Scoring System (KSS), Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC), which were used preoperatively and then in 3, 6, 9, 12, 18 months after surgery. Results. The most significant improvement in quality of life and values of the functional results were observed in 3 and 18 months after surgery. After replacement it was established the best functional outcome scales of KSS (79.4 %, p = 0.03); WOMAC (27.1 %, p = 0.02) compared with the functional results before surgery (32.3 and 73.6 %, respectively). A nega­tive correlation was revealed between body mass index and functional outcome (R = –0.7, p = 0.02). Conclusions. PKR allowed us to achieve an improvement in the quality of life and functional results already in the early postoperative period (from 3 to 18 months after the operation). The improvement of the operating technique and the analysis of errors will improve the results of PKR and minimize the number of complications.


Ключові слова

остеоартроз колінного суглоба; одновиросткове ендопротезування

gonarthrosis; knee osteoarthritis; partial knee replacement


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Cao Z., Mai X., Wang J., Feng E., Huang Y. Unicompartmental knee arthroplasty vs high tibial osteotomy for knee osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis. J. Arthroplasty. 2018. 33(3). 952-959. doi: 10.1016/j.arth.2017.10.025.
 2. Fisher N., Agarwal M., Reuben S.F., Johnson D.S., Turner P.G. Sporting and physical activity following Oxford medial unicompartmental knee arthroplasty. Knee. 2016. 13. 296-300. doi: 10.1016/j.knee.2006.03.004.
 3. Nettrour J.F., Ellis R.T., Hansen B.J., Keeney J.A. High failure rates for unicompartmental knee arthroplasty in morbidly obese patients: A two-year minimum follow-up study. J. Arthroplasty. 2020. 35(4). 989-996. doi: 10.1016/j.arth.2019.11.003.
 4. Hansen E.N., Ong K.L., Lau E., Kurtz S.M., Lonner J.H. Unicondylar knee arthroplasty has fewer complications but higher revision rates than total knee arthroplasty in a study of large united states databases. J. Arthroplasty. 2019. 34(8). 1617-1625. doi: 10.1016/j.arth.2019.04.004.
 5. Friesenbichler B., Item-Glatthorn J.F., Wellauer V., von Knoch F., Casartelli N.C., Maffiuletti N.A. Short-term functional advantages after medial unicompartmental versus total knee arthroplasty. Knee. 2018. 25(4). 638-643. doi: 10.1016/j.knee.2018.04.009.
 6. Walker T., Hetto P., Bruckner T., Gotterbarm T., Merle C., Panzram B. et al. Minimally invasive Oxford unicompartmental knee arthroplasty ensures excellent functional outcome and high survivorship in the long term. Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. 2019. 27(5). 1658-1664. doi: 10.1007/s00167-018-5299-2.
 7. Ollivier M., Jacquet C., Lucet A., Parratte S., Argenson J.N. Long-term results of medial unicompartmental knee arthroplasty for knee avascular necrosis. J. Arthroplasty. 2019. 34(3). 465-468. doi: 10.1016/j.arth.2018.11.010.
 8. Crawford D.A., Adams J.B., Lombardi A.V. Jr., Berend K.R. Activity level does not affect survivorship of unicondylar knee arthroplasty at 5-year minimum follow-up. J. Arthroplasty. 2019. 34(7). 1364-1368. doi: 10.1016/j.arth.2019.03.038.
 9. Siman H., Kamath A.F., Carrillo N., Harmsen W.S., Pagnano M.W., Sierra R.J. Unicompartmental knee arthroplasty vs total knee arthroplasty for medial compartment arthritis in patients older than 75 years: comparable reoperation, revision, and complication rates. J. Arthroplasty. 2017. 32(6). 1792-1797. doi: 10.1016/j.arth.2017.01.020.
 10. Casper D.S., Fleischman A.N., Papas P.V., Grossman J., Scuderi G.R., Lonner J.H. Unicompartmental knee arthroplasty provides significantly greater improvement in function than total knee arthroplasty despite equivalent satisfaction for isolated medial compartment osteoarthritis. J. Arthroplasty. 2019. 34(8). 1611-1616. doi: 10.1016/j.arth.2019.04.005.
 11. Vasso M., Antoniadis A., Helmy N. Update on unicompartmental knee arthroplasty: Current indications and failure modes. EFORT Open Rev. 2018. 3(8). 442-448. doi: 10.1302/2058-5241.3.170060.
 12. Kim Y.J., Kim B.H., Yoo S.H., Kang S.W., Kwack C.H., Song M.H. Mid-term results of oxford medial unicompartmental knee arthroplasty in young asian patients less than 60 years of age: a minimum 5-year follow-up. Knee Surg. Relat. Res. 2017. 29. 122-128. doi: 10.5792/ksrr.16.045.
 13. Xu T., Lao Y., Wang J., Liu F., Xiao L., Tong P. Mid-term results of Oxford phase-3 medial unicompartmental knee arthroplasty for medial arthritis in Chinese patients. ANZ J. Surg. 2017. 87(4). 287-290. doi: 10.1111/ans.13764.
 14. Song M.H., Kim B.H., Ahn S.J., Yoo S.H., Lee M.S. Early complications after minimally invasive mobile-bearing medial unicompartmental knee arthroplasty. J. Arthroplasty. 2009. 24(8). 1281-1284. doi: 10.1016/j.arth.2009.07.012.
 15. Murray D.W., Liddle A.D., Dodd C.A., Pandit H. Unicompartmental knee arthroplasty: is the glass half full or half empty? Bone Joint J. 2015. 97-B (10 Suppl. A). 3-8. doi: 10.1302/0301-620X.97B10.36542. Erratum in: Bone Joint J. 2015. 97-B(12). 1732.
 16. Kim K.T., Lee S., Lee J.S., Kang M.S., Koo K.H. Long-term clinical results of unicompartmental knee arthroplasty in patients younger than 60 years of age: minimum 10-year followup. Knee Surg. Relat. Res. 2018. 30(1). 28-33. doi: 10.5792/ksrr.17.025.
 17. Harris W.H. Wear and periprosthetic osteolysis: the problem. Clin. Orthop. Relat. Res. 2001. (393). 66-70. doi: 10.1097/00003086-200112000-00007.
 18. Kendrick B.J., Simpson D.J., Kaptein B.L., Valstar E.R., Gill H.S., Murray D.W., Price A.J. Polyethylene wear of mobile-bearing unicompartmental knee replacement at 20 years. J. Bone Joint Surg. Br. 2011. 93(4). 470-475. doi: 10.1302/0301-620X.93B4.25605.

Повернутися до номеру