Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет"

Про видання

Головний редактор
Григор’єва Наталія Вікторівна

Доктор медичних наук, професор, керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», президент Української асоціації остеопорозу, Київ, Україна.

Відповідальний секретар:

  • Заверуха Наталія Володимирівна — кандидат медичних наук, молодший науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ, Україна e-mail: nataliyahryb@gmail.com

Засновано: Березень 2011

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

Реєстраційне свідоцтво КВ № 25414-15054 ПF. Видано Міністерством юстиції України 07.06.2022 р.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Категорія A. Наказ МОН України від 24.01.2024 р. № 220.

Передплатний індекс (Україна): 89698

ISSN 2224-1507 (print)
ISSN 2307-1133 (online)