Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації"
№14 (709), 2019

Стратегії профілактики та лікування коморбідної патології в рамках Школи терапевтів імені Л.Т. Малої (за матеріалами науково-практичної конференції в м. Львів)
Автори: Ярина Н.А., Рудик Ю.С., Курінна О.Г.
ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна

Розділи: Медичні форуми
Андрологія та здоров’я чоловіків: чиї це проблеми?
Автори: Прудиус П.Г. (1), Прудиус В.Є. (2), Чеботарьова Н.Ю. (2)
1 - Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр, м. Вінниця, Україна
2 - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Розділи: Довідник фахівця
Питание как фактор риска и вмешательство при ревматических заболеваниях
Автори: Пузанова О.Г.
Киевский медицинский университет, г. Киев, Украина

Рубрики: Ревматологія
Розділи: Довідник фахівця
Порівняльний аналіз показників системи імунітету у хворих на інфекційні хвороби системи дихання
Автори: Ракша-Слюсарева О.А.1, Трихліб В.І.2, Слюсарев О.А.1, Тарасова І.А.3, Алєксєєнко В.В.3
1 - Донецький національний медичний університет МОЗ України, м. Лиман, Україна
2 - Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
3 - ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна

Розділи: Клінічні дослідження
Комбинированные препараты как первая ступень эффективной терапии мышечно-скелетной боли: клинические наблюдения
Автори: Головач И.Ю., д.м.н., профессор
Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев, Украина

Рубрики: Ревматологія
Розділи: Довідник фахівця
Аналіз причин інвалідизації груп учасників дорожнього руху, які отримали інвалідність унаслідок дорожньо-транспортних пригод
Автори: Гур’єв С.О., Яровий Д.М., Кушнір В.А.
ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна

Розділи: Керівництво
Показники трансферину та феритину в дітей із надлишковою масою тіла й ожирінням
Автори: Сорокман Т.В., Сокольник С.В., Попелюк Н.О., Колєснік Д.І.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Розділи: Довідник фахівця
Застосування в медичній практиці нейролептиків й отруєння ними
Автори: Арустамян О.М., Ткачишин В.С., Кондратюк В.Є., Алексійчук О.Ю.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Розділи: Довідник фахівця
Когнитивные нарушения в произведениях классиков мировой литературы
Автори: Пономарев В.В.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Республика Беларусь

Розділи: Історія медицини
Сучасні можливості лікування катетер-асоційованих інфекцій в урологічній практиці з використанням Пембіни-Блю
Автори: Нікітін О.Д.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Розділи: Клінічні дослідження
Психоэмоциональные расстройства при бактериальных риносинуситах: проблема и пути ее решения
Автори: Бурчинский С.Г.
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

Розділи: Довідник фахівця