Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
Том 20, №2, 2024

Епілептичний статус: сучасні погляди на класифікацію, типологію, методи діагностики та лікування протинападовими препаратами третього покоління (огляд)
Автори: Мар’єнко Л.Б. (1), Дубенко А.Є. (2), Літовченко Т.А. (3)
(1) - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) - ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», ЛДЦЕ КНП ХОР «Обласна клінічна психіатрична лікарня № 3», Медичний центр «Нейрон», м. Харків, Україна
(3) - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Гіпертермія як фактор вторинного пошкодження головного мозку при черепно-мозковій травмі
Автори: Оленюк Д.В., Царьов О.В.
Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Лапароскопічна холецистектомія при калькульозному холециститі: чи потрібні антибіотики
Автори: Чуклін С.С., Чуклін С.М.
Медичний центр Святої Параскеви, м. Львів, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Анестезіологічне забезпечення при протезуванні кульшових і колінних суглобів (науково-літературний огляд)
Автори: Черній В.І., Мирона В.С.
ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Вплив диналбуфіну себакату на інтенсивність післяопераційного болю після мінно-вибухової травми: пілотне дослідження
Автори: Дмитрієв Д.
КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова», Центр термічної травми та реконструктивної хірургії, м. Вінниця, Україна
Центр лікування та реабілітації хронічного болю «Прометей», м. Вінниця, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Використання мініінвазивних оперативних втручань при ускладненнях бойової травми грудної клітки
Автори: Сухомлин М.П.
ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Математичне моделювання сторонніх тіл різної щільності в біологічних і небіологічних моделях в експерименті
Автори: Хорошун Е.М. (1, 2), Негодуйко В.В. (1, 2), Макаров В.В. (1, 2), Малімоненко М.О. (3, 4), Нечуйвітер О.П. (5), Першина Ю.І. (6), Доценко В.В. (1)
(1) - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, м. Харків, Україна
(3) - Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна
(4) - ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна
(5) - Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна
6Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Порівняльна характеристика ефективності спінальної анестезії на основі бупівакаїну в поєднанні з різними інтратекальними дозами дексмедетомідину
Автори: Щегольков Є.Е. (1, 2), Лоскутов О.А. (2)
(1) - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
(2) - Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Фібриляція передсердь у ранньому постабляційному періоді: причини виникнення і лікування
Автори: Пророк С.Ю.
Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Травматичний розрив трахеї при закритій травмі грудної клітки (клінічний випадок)
Автори: Гетьман В.Г. (1), Кравченко К.В. (2), Сафонов В.Є. (2), Негодуйко В.В. (3, 4), Худа М.Ю. (2), Макаров В.В. (3, 4), Смоляник К.М. (4)
(1) - Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) - Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна
(3) - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, м. Харків, Україна
(4) - Харківський національний медичний університет МОЗ України, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Невідкладна допомога при ускладнених психозами посттравматичних стресових розлада
Автори: Козідубова В.М., Гончарова О.Ю., Долуда С.М., Баричева Е.М., Гурницький О.В.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Випадок хірургічного лікування флегмони шиї після вогнепального поранення, ускладненої тотальним заднім медіастинітом, з використанням лапароскопічних хірургічних технологій
Автори: Макаров В.В. (1, 2), Шипілов С.А. (1, 2), В’юн І.А. (2), Негодуйко В.В. (1, 2)
(1) - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, м. Харків, Україна
(2) - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Стандарти надання невідкладної допомоги на догоспітальному і ранньому госпітальному етапах хворим з механічною жовтяницею
Автори: Максименко М.В. (1), Сусак Я.М. (1), Коротя М.В. (1), Волковецький В.В. (1), Гаврилюк Р.О. (2)
(1) - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) - КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця