Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Український журнал хірургії

Про видання

головний редактор
Кондратенко Петро Геннадійович
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії Донецького національного медичного університету, Красний Лиман.
Заступник головного редактора: М.В. Конькова (Красний Лиман)
Відповідальний секретар: С.О. Жаріков (Красний Лиман)
Періодичність виходу: 4 рази на рік.
Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України. Наказ МОН України від 12.05.2015 р. № 528
Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 19629–9429ПР від 11 січня 2013 року
Адреса для кореспонденції: вул. Кірова, 27, м. Красний Лиман, Донецька область, Україна, 84404.
Кафедра хірургії Донецького національного медичного університету.
Електронна адреса: edition.ujs@gmail.com
Передплатний індекс: 68571
ISSN 1997-2938 (print)
ISSN 1999-1649 (online)